1464. március 29. Hunyadi Mátyás királlyá koronázása Székesfehérváron

1464. március 29-én koronázta magyar királlyá az esztergomi érsek Hunyadi Mátyást (ur. 1458-1490) Székesfehérváron, ezzel a szokásjog szerint is legitimmé téve uralmát.

Read more: 1464. március 29. Hunyadi Mátyás királlyá koronázása Székesfehérváron

1613. március 28. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem halála

1613. március 28-án hunyt el Csehországban Báthory Zsigmond, a trónjáról háromszor lemondó erdélyi fejedelem.

Read more: 1613. március 28. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem halála

1849. január 8. - Nagyenyed pusztulása

Kelt Kolozsvár, febr. 6-án 1849. Ifj. Kemény István főispán.

"Alsófehér vármegyében nemes N.Enyed városa nincs többé, népét egy vad vidéki oláh csorda, az erdélyi katonai kormánytól kapott fegyverekkel, a várost előbb éjjel 40 helyt meggyújtván, a legirtózatosabb kínok közt leölte, a lakosság eme mészárlástól megszabadult része a rablók által köntös s általán lábbeliektől megfosztatván, 22 fokos hidegben, több mint 8 napon keresztül bujkált, minden nyomon űzetve az erdőben, farügy és hóval táplálván nyomorult életét; nincs toll mely az Enyeden elkövetett mészárlást,

Read more: 1849. január 8. - Nagyenyed pusztulása

1919. március 21. ; Kikiáltják a magyarországi tanácsköztársaságot

1919. március 21-én kiáltották ki Budapesten a tanácsköztársaságot, létrehozva a proletárdiktatúrát, ahol a hatalom a Kommunisták Magyarországi Pártját (KMP) illette meg.

Read more: 1919. március 21. ; Kikiáltják a magyarországi tanácsköztársaságot

1619. március 20.; II. Mátyás magyar király halála Bécsben

1619. március 20-án hunyt el Bécsben hatvankét esztendős korában II. Mátyás magyar király (I. Mátyás néven német-római császár).

Read more: 1619. március 20.; II. Mátyás magyar király halála Bécsben
2017  www.szekhelyek.ro   globbers joomla templates