erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

Karácsonyi köszöntő Fejér László Ödön szenátor

1927. június 21.; „Magyarország helye a nap alatt” – Lord Rothermere cikke a revízióról

„A Közép-Európa térképét átrajzoló három szerződés közül az utolsó és legszerencsétlenebb a trianoni, amit Magyarországnak 1920. június 4-én kellett aláírnia. Ahelyett, hogy egyszerűsítette volna a nemzetiségek amúgy is meglévő szövevényét, még tovább bonyolította azt. Olyan mély elégedetlenséget váltott ki, hogy minden pártatlan utazó, aki a kontinensnek erre a tájára téved, világosan látja az elkövetett hibák jóvátételének szükségességét.”
(Részlet Lord Rothermere cikkéből)

1927. június 21-én jelent meg Lord Rothermere híres írása a Daily Mail című angol napilapban, mely – Magyarország helye a nap alatt címmel – a trianoni békeszerződés igazságtalanságát és a revízió szükségességét taglalta.

1163. június 19. | III. István legyőzi nagybátyját Fehérvárnál

„…sokan mentek akkor a magyarok [III.] István királyhoz, akié előbb volt az ország. Maga is elindult a most választott [IV.] István király ellen, és megharcolt vele. A nagytermetű István, akit most választottak, akkor úgy elfutott előle, miképpen a pogányok menekülnek.”
(Részlet a magyar krónikából)

1163. június 19-én ütköztek meg III. István magyar király (ur. 1162-1172) és nagybátyja, IV. István (ur. 1163-1165) ellenkirály seregei Székesfehérvár mellett. A csatában a törvényes uralkodó győzedelmeskedett, így László után a második trónkövetelő is kudarcot vallott, a magyarországi zűrzavar fokozására törekvő Komnénosz Manuél bizánci császár (ur. 1143-1180) azonban még két éven át felhasználta hatalmi törekvéseihez az Árpád-házi herceget.

1989. június 16. ; Nagy Imre és társainak újratemetése

1989. június 16-án temették újra Nagy Imrét, az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökét és négy társát – Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és Losonczy Gézát – 31 esztendővel azután, hogy ’56-os tevékenységük miatt kivégezték őket. A Kádár-rendszer megtorlásának áldozatául eső négy politikus gyászszertartása százezrek néma demonstrációja volt a hanyatló kommunista rendszer ellenében.

1246. június 15. ; IV. Béla vereséget szenved a Lajta menti csatában

„Ezután Béla király visszatért a tengerparti részekről; a magyar nemzet csatában megölte Újhelynél Frigyes osztrák herceget, a harcias férfiút; az állkapcsán szúrták át. Noha a herceg odaveszett a háborúban, Béla király és a magyarok nem nyertek győzelmet.”
(Részlet a Képes Krónikából)

1246. június 15-én vívták IV. Béla magyar király (ur. 1235-1270) és II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg (ur. 1230-1246) csapatai a Lajta folyó menti csatát, ahol az utóbbi uralkodó aratott győzelmet, ezért azonban az életével fizetett. Frigyes halálával kihalt a Babenberg-dinasztia, tehát a diadal nem a békétlenkedő herceg álmainak megvalósulásához, hanem újabb háborúkhoz, az Árpádok és a cseh Premysl uralkodóház rivalizálásához vezetett.

1489. Június 6. ; Mátyás király 700 000 arany fejében felajánlja hódításait a Habsburgoknak

„…S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.”
(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

1489. június 6-án, a Miksa római király követeivel folytatott tárgyalások során Hunyadi Mátyás (ur. 1458-1490) 700 000 arany fejében ajánlatot tett a Habsburgoknak az osztrák örökös tartományok meghódított részeinek visszaadására. A dinasztia már-már hagyományos pénztelensége, Miksa és III. Frigyes császár (ur. 1440-1493) ellentéte és az utóbbi uralkodó halogató taktikája miatt a cserére végül nem került sor, ám az erre vonatkozó tervek is árnyalják a Mátyás halálakor fennálló állapotokról alkotott képünket.

Magyarország, Párizs közvetlenül a békediktátum előtt

„A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri, hogy Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelősek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek.”
– az 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés 161. cikke [békediktátum szövege itt ]

Alkategóriák

Alkategóriák

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog